Udbredning af viden

Videnskaben om arkitekturens og byplanlægningens betydning og effekt er underprioriteret i de politiske beslutninger og den offentlige debat. Vi arbejder for at øge vidensniveauet hos alle parter

Det er en central del af Tænketanken Urbans virke at gøre al sit arbejde og viden gratis og fri tilgængelig.

Tænketanken Urbans formand, Niels Bjørn, holder ofte foredrag om den nyeste viden indenfor de felter, som er tænketankens virke. Derudover underviser Niels Bjørn af og til på uddannelsesinstitutioner for arkitekter, planlæggere og andre med byudviklingskompetencer.

Niels Bjørn skriver sammen med tænketankens direktør Annette Holek debatindlæg og artikler om byudvikling indenfor de emner, som er tænketankens.

For oplæg, foredrag og lignende, kontakt Niels Bjørn.