Livet i Kinas kæmpebyer

2015-2016
Livet i Kinas kæmpebyer er en udstilling og en bog, der undersøger hverdagsliv og byliv i de vildt- og hastigt voksende kinesiske storbyer. Tænketanken Urbans formand, Niels Bjørn, har gennem flere år besøgt, fotograferet og filmet i en række af de største byer i Kina, og resultatet kan opleves fra 25. februar 2016 i Dansk Arkitektur Center.

Vi har alle set og hørt historier om, hvor hastigt de kinesiske storbyer vokser. Flytningen fra land til by i Kina er den største migration i menneskehedens historie. Men hvordan er livet i de store kæmpebyer? Hvordan ser byerne ud i gadeplan? Formår de nye byer at danne rammer om særlige kinesiske levemåder og byliv? Og hvad sker der med stedernes identitet, når der opføres så meget byggeri så hurtigt, og byerne tilflyttes af mennesker fra vidt forskellige egne og med vidt forskellig kultur?

Tænketanken Urbans formand Niels Bjørn har interesseret sig for de kinesiske storbyers udvikling siden han boede i Kina som del af sin ph.d. tilbage i 2006. Siden har han rejst med sit kamera til en række af de kinesiske kæmpebyer for at iagttage livet i byerne.

Billederne og filmene bliver til en udstilling, som åbner 25. februar 2016 på Dansk Arkitektur Center. Udstillingen er finansieret af Realdania.

Samme dag udkommer bogen Livet i Kinas kæmpebyer på GADs forlag Historika. Bogen indeholder Niels Bjørns fotos og tekster af en række Kinakendere og herboende kinesere, der både skildrer oplevelser af storbyerne før og nu, og giver baggrundsviden om forhold som økonomi, forurening og politikken, som former byerne.