Identitet

Indsatser i byer og landdistrikter fejler, hvis de ikke bygger på et dybt kendskab til sted og identitet

Identitet er et nøgleord, der gennemsyrer Tænketanken Urbans arbejde. Vi arbejder med by- og landdistriktsudvikling ud fra en grundlæggende forståelse af stedets værdi og betydning, dvs stedets identitet.

Det fysiske miljø kan understøtte identitetsskabelse hos mennesker - individer såvel som lokalmiljø - og det fysiske miljø kan faktisk også gøre det modsatte, nemlig besværliggøre identitetsprocesser, ved at virke fremmedgørende, uinviterende og diffuse.

Men identitet er et besværligt ord at have med at gøre for kommercielle developere og bygherrer. Her forstås identitet højst som noget, der kan øge den markedsmæssige værdi, kan sikre god omtale og godt salg. Ikonbyggeri forstås i den del af branchen ofte som byggeri med stærk identitet. Men ikonbyggeri kan være som en nødstedt ufo, der ikke forbinder med et steds historie eller kultur.

Identitet er helt afgørende for, om mennesker knytter sig til steder, de bor, færdes og arbejder. Og afgørende for, at mennesker kan mødes trods forskelle i værdier og livsstil.

Tænketanken Urban er optaget af at understøtte identitetsskabende processer indenfor by- og landdistriktsudvikling.