Danmark er midt i en intens periode af urbanisering

Som andre steder i verden rykker befolkningen til de største byer, mens små og mellemstore byer oplever fraflytning, afvikling og identitetskrise.

Det stiller helt nye krav til både by- og landdistriktsudviklingen. Der er behov for at styrke det vidensgrundlag, som udviklingen og afviklingen af vores byer sker på baggrund af. Byudvikling kræver store ressourcer og griber omfattende og komplekst ind i samfundet. Det er derfor afgørende, at vi træffer beslutninger om byudvikling på så oplyst et grundlag som muligt for at sikre, at vi bruger ressourcerne bedst muligt, og at vi når de mål, vi stiller os.  

Tænketanken URBAN arbejder for at kvalificere fagfeltet med viden om, hvordan det fysiske miljø, mennesker og samfund virker sammen.

Vores mission

Vores mission er at gennemføre undersøgelser og udvikle evidens, der giver klare og brugbare svar på tidens politiske spørgsmål om byens udvikling. Dermed ønsker vi at understøtte en oplyst og vidensdrevet udvikling af de danske bysamfund.  

Vores arbejde er rettet mod de politiske beslutningsprocesser og mod de faggrupper, der professionelt arbejder med byggeri og byens udvikling. Målet for tænketanken er, at der træffes bedre og evidensbaserede beslutninger indenfor byplanlægning og landdistriktsplanlægning, og at arkitekter og planlæggere baserer deres arbejde på viden om, hvad der virker.

Særligt fokus for tænketanken har fysisk designs betydning for menneskers adfærd, velbefindende og livskvalitet, og for udformningen af lokalsamfunds sociale infrastruktur.

 

Om Tænketanken Urban

Tænketanken Urban er en uafhængig og almennyttig non-profit organisation, stiftet som en forening i marts 2014 af Niels Bjørn og Annette Holek. Tænketanken er uafhængig af kommercielle og politiske interesser. 

Da tænketanken er stiftet som en non-profit forening, har tænketanken ingen kommercielle aktiviteter, og er derfor også momsfritaget.