Evidens

Vi udvikler holdbare metoder til evidens indenfor byudvikling og gennemfører evidensprojekter, som rummer byens kompleksitet

Grundlæggende ved vi stadig alt for lidt om, hvilke effekter der skabes af de fysiske og organisatoriske ændringer, vi foretager på lokalt, kommunalt og regionalt niveau. Der er næsten ingen tradition for at arbejde evidensbaseret inden for byudvikling. Så selv om der er en vækst i viden om, hvad der virker, og hvad der ikke gør, ser vi gang på gang, at fejl gentages, og at uhensigtsmæssige projekter realiseres.

Blandt nogle forskere og praktikere er der skepsis overfor, om det giver mening at tale om evidens inden for et så komplekst felt som byudvikling. Og der er nervøsitet over, om der opstilles en forventning om at kunne nå enkle svar på komplekse spørgsmål.

Rapporten "Evidens for sociale effekter af fysiske indsatser i udsatte områder" er udarbejdet af Tænketanken Urbans formand og direktør, Niels Bjørn og Annette Holek for Københavns Kommune og Arkitektforeningen. Rapporten kan downloades på Københavns Kommunes hjemmeside.

Tænketanken Urban har som erklæret mål at imødegå den skepsis og at arbejde for udvikling af evidens inden for byudvikling, der ikke ignorerer kompleksiteten men giver klare og brugbare svar, der kan kvalificere det faglige arbejde og understøtte beslutningsprocesser. Tilgangen er at benytte den realistiske evidenstilgang fra det samfundsvidenskabelige felt og ikke forveksle det med naturvidenskab.

Vi medvirker til at udvikle evidensmetoder inden for byudvikling, og vi arbejder for at give evidensunderbyggede svar på presserende, aktuelle spørgsmål, der vedrører byens udvikling.